Μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα στην Υδρα Ξενώνας Κίρκη

Αριθμός Πιστοποιητικού : 0012282017 (Σύμφωνα με το Ν. 4276/2014 ΦΕΚ Α’ 155 )
Είδος Καταλύματος: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διακρτικός Τίτλος Καταλύματος: Κίρκη Υδρα – Αρ. ΜΗΤΕ: 0262Κ112Κ0207300
Ταχυδρομική Διεύθυνση Καταλύματος: 18040 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Το ανωτέρω μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα κατατάσσεται δυνάμει του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 21185/2014 (ΦΕΚ Β’ 2840) και 91/2015 (ΦΕΚ Β’ 69) αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού, όπως ισχύουν, στην κατηγορία: 2 κλειδιών
Το παρόν πιστοποιητικό κατάταξης χορηγείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 219/2015 (ΦΕΚ Β’ 14) απόφαση Υπουργού Τουρισμού, βάσει της από 24/7/2017 τεχνικής έκθεσης του διαπιστευμένου φορέα ελέγχου – επιθεώρησης με την επωνυμία BQC ΙΚΕ.